Personalet

Mailadresser og telefonnumre

Øverste ledelse

Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen:
Bente Skovgaard Kristensen: benkr@brondby.dk / 43 28 28 01
Fagchef for Børne-, Kultur- og Idræt:
Anders Voigt Tinning : andti@brondby.dk / 43 28 28 16

Daglig ledelse

Leder af Brøndby Kulturhuse og Biblioteker:
Rune Erbs Ledet: ruerb@brondby.dk / 23 99 05 99
Ledende administrativ medarbejder/Stedfortræder:
Merete Bachau: mba@brondby.dk / 43 28 20 26

Kultur & Kommunikation 

Biblioteket i Kilden
e-mail: bibvo@brondby.dk, tlf.: 43 28 20 00

Brøndbyvester Bibliotek
e-mail: bibvester@brondby.dk, tlf.: 43 28 20 60

Biblioteket i Brønden
e-mail: bibstranden@brondby.dk, tlf.: 40 24 66 98