Gebyrer og erstatninger

Hvis du afleverer for sent skal du betale gebyr.
Nye gebyrer fra 1/1-2017
Gebyrernes størrelse er blevet justeret


Gebyrer på for sent afleverede materialer

Børn 0-14 år

1 - 7 dage 0 kr
8 - 14 dage 0 kr
15 - 28 dage 25 kr
29 - dage 50 kr

Voksne fra 15 år

1-7     dage    20,00 kr.
8-14   dage    40,00 kr.
15-28 dage    60,00 kr.
29-     dage  150,00 kr.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis :

materialerne ikke er lånt samtidig (fornyelse gælder ikke som en ny lånedato)
materialerne ikke har samme lånetid
materialerne ikke afleveres samlet

Systemet blokerer automatisk lånere -

- Hvis det skyldige beløb udgør 200 kr. eller mere.

- Hvis du misligholder låneretten gentagne gange.

Du kan betale dine gebyrer via din lånerstatus eller på bibliotekerne. 

Erstatning af materialer

Hvis et materiale bortkommer eller bliver beskadiget, skal det erstattes med den faktiske indkøbspris.