Sprogsporet.dk

06.01.21
Bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-6 år. Koncepter og indhold henvender sig til alle de voksne, som er omkring barnet. 

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Læs mere og bliv inspireret på www.sprogsporet.dk