Gebyrer og erstatninger

Gebyrer på for sent afleverede materialer

Lånere 0-17 år

1 - 7 dage: 0 kr.
8 - 14 dage: 0 kr.
15 - 28 dage: 25 kr.
Over 29 dage: 50 kr.

Lånere fra 18 år

1-7 dage: 20,00 kr.
8-14 dage: 40,00 kr.
15-28 dage: 60,00 kr.
over 29 dage: 150,00 kr.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.

Systemet blokerer automatisk lånere:

- Hvis det skyldige beløb udgør 200 kr. eller mere.
- Hvis du misligholder låneretten gentagne gange.

Du kan betale dine gebyrer via Mit Betalingsoverblik.

Erstatning af materialer
Hvis et materiale bortkommer eller bliver beskadiget, skal det erstattes med den faktiske indkøbspris.

Brøndby-Bibliotekerne sender regninger som Digital Post. Har du ikke en digital postkasse, vil du få tilsendt dem med posten som hidtil. Det samme gælder børn under 18 år.
Andre meddelelser fra biblioteket: hjemkaldelser, reserveringsmeddelelser mm. sendes til din e-mail-adresse eller som sms.