Gebyrer og erstatninger

Gebyrer på for sent afleverede materialer

Børn 0-14 år

1 - 7 dage: 0 kr.
8 - 14 dage: 0 kr.
15 - 28 dage: 25 kr.
Over 29 dage: 50 kr.

Voksne fra 15 år

1-7 dage: 20,00 kr.
8-14 dage:  40,00 kr.
15-28 dage: 60,00 kr.
over 29 dage: 150,00 kr.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis :

materialerne ikke er lånt samtidig. Fornyelse gælder ikke som en ny lånedato.
materialerne ikke har samme lånetid
materialerne ikke afleveres samlet

Systemet blokerer automatisk lånere -

- Hvis det skyldige beløb udgør 200 kr. eller mere.

- Hvis du misligholder låneretten gentagne gange.

Du kan betale dine gebyrer via din lånerstatus eller på bibliotekerne. 

Erstatning af materialer

Hvis et materiale bortkommer eller bliver beskadiget, skal det erstattes med den faktiske indkøbspris.