Borgerrådgiver

13.06.22
Mød Sibel Khan i Kulturhuset Kilden hver mandag kl. 12-15 og i Kulturhuset Brønden hver torsdag kl. 15-17:30

Brøndby har fået sin første borgerrådgiver, der skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen i konkrete sager. En borgerrådgiver er en uvildig og uafhængig person, som kan rådgive og vejlede borgerne i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder, og sikre, at borgere bliver hørt og får en respektfuld behandling.

”Jeg er uafhængig og kan derfor være et bindeled mellem borger og kommune, hvis der er noget, der er gået skævt. Jeg kan ikke ændre en afgørelse, der er truffet i en sag. Men jeg kan fx hjælpe, hvis man som borger er utilfreds med sagsbehandlingen eller den måde, man er blevet behandlet på i mødet med kommunen. Jeg kan også hjælpe, hvis man har svært ved at forstå en afgørelse og jeg kan yde råd- og vejledning i forhold til klagemuligheder. Og så kan jeg viderebringe borgernes forslag til forvaltningerne i forhold til, hvordan den kommunale betjening kan blive bedre, så vi får udviklet inden for de områder, hvor det er oplagt,” lyder det fra borgerrådgiver Sibel Khan, der er uddannet socialrådgiver og cand.soc.jur., og har en bred kommunal erfaring.

Det er gratis for borgere og virksomheder at benytte sig af Brøndbys borgerrådgiver.

Mød borgerrådgiveren

Man kan aftale et møde ved at kontakte Sibel Khan på 2369 0470 på nedenstående telefontider eller sende en mail på sikha@brondby.dk. 

Mandag: 9-11:30
Tirsdag: 9-14:30
Onsdag: 9-14:30
Torsdag: 9-14:30

Man kan også møde op uden forudgående aftale i Kulturhusene:

• Kulturhuset Kilden hver mandag kl. 12-15
• Kulturhuset Brønden hver torsdag kl. 15-17:30