spørgsmålstegn

Tænkepauser - videnskab i hverdagen

19.09.17
En guldgrube af lettilgængelig viden

Aarhus universitet udsender hel serie af bøger, hvor danske forskere formidler videnskabelige emner i små korte (60 siders) bøger. Tænkepauser er spændende og letforståelige bøger om alverdens emner - Forfattet af nogle af landets klogeste hoveder. I skrivende stund er der kommet over 50 bøger i serien og der er flere på vej.

Herunder kan du se nogle af tænkepauserne og du kan finde alle eksisterende og kommende Tænkepauser her.

Vil du hellere lytte til tænkepauserne findes de også som podcasts på eReolen. Du kan læse mere her.

 

Oprindeligt skrevet af Koldingbibliotekerne.

Materialer
 • Bog

Hjertet

 • Bog

Hjernen

 • Bog

Vilje

Af Søren R. Fauth (2015)
 • Bog

Sprog

 • Bog

Overvågning

 • Bog

Tro

Af Peter Lodberg (2015)
 • Bog

Politik

Om hvordan mennesket gennem evolutionen har udviklet sig til et moderne, politisk tænkende menneske. Med analyser af aktuelle sager set i forhold til menneskets politiske evolution
Læs mere
 • Bog

Politik

 • Bog

Gud

Diskuterer Guds eksistens i en række korte kapitler, der formår at komme omkring gudsbeviser, religionskritik, monoteisme/polyteisme, andre gudekredse end den kristne, teodicé-problemet og andre religionsfilosofisk relevante emner
Læs mere
 • Bog

Gud

 • Bog

Sex

Af Ditte Trolle (2015)
 • Bog

Nydelse

Af Rasmus Ugilt (2015)
Forfatteren behandler det komplekse og modsætningsfyldte fænomen nydelse på baggrund af eksempler fra hverdagslivet, erotikkens områder, politik og filosofiens verden
Læs mere
 • Bog

Nydelse

Af Rasmus Ugilt (2015)
 • Bog

Korruption

Reflektioner over Danmarks førsteplads og rolle i verden som det mindst korrupte land
Læs mere
 • Bog

Korruption

 • Ebog

Smag

 • Bog

Tortur

Af Morten Dige (2016)
Forfatteren, som er filosof, gennemgår torturens væsen og etik og præsenterer de væsentligste standpunkter for og imod tortur
Læs mere
 • Bog

Tortur

Af Morten Dige (2016)
 • Bog

Demokrati

 • Bog

Reformationen

Læs mere
 • Bog

Reformationen

 • Bog

Tal

Vi kan tale om tal, regne med dem, tænke over dem og forundres over dem. Nogle tal tillægges særlig betydning, som fx lykketal, og for nogle er 42 svaret på alt
Læs mere
 • Bog

Tal

 • Bog

Viden

Forfatteren anvender filosofferne og erkendelsesteoretikerne til at indkredse vidensbegrebet og inddrager samtidig eksempler fra hverdagen
Læs mere
 • Bog

Viden

 • Bog

Teknologi

 • Bog

Gaven

Om at give og modtage gaver både i et nutidig og historisk perspektiv. Spørgsmål om gavegivning og gaveudveksling belyses bl.a. i en evolutionær og kulturel sammenhæng
Læs mere
 • Bog

Gaven

 • Bog

Spørg?mål

Af Pia Lauritzen (2015)
Læs mere
 • Bog

Spørg?mål

Af Pia Lauritzen (2015)
 • Bog

Universet (Tænkepauser)

Af Steen Hannestad (2015)
Gammel og ny viden omkring universets form og opståen med omtale af emner som Einsteins relativitetsteori, kvantemekanik, universets stadige ekspansion, strengteori, mørkt stof og Higgs-Boson partiklen
Læs mere
 • Bog

Universet (Tænkepauser)

Af Steen Hannestad (2015)
 • Bog

Vrede

Om vrede, hvordan den kan komme til udtryk og de negative og positive konsekvenser af vrede og aggressiv adfærd
Læs mere
 • Bog

Vrede

 • Bog

Natur

Af Rasmus Ejrnæs (2013)
Forfatteren giver sine bud på, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen så vi undgår tab af biologisk mangfoldighed
Læs mere
 • Bog

Natur

Af Rasmus Ejrnæs (2013)
 • Bog

Positiv psykologi

Læs mere
 • Bog

Positiv psykologi

 • Bog

Danmark

Af Hans Hauge (2013)
Forfatteren redegør for at Danmark er et sted og et bevidsthedsfænomen, som findes i hovedet på danskere. Danmark er noget, som vi forestiller os i fællesskab med andre danskere
Læs mere
 • Bog

Danmark

Af Hans Hauge (2013)
 • Bog

Folk

Om begrebet folk eller folket. Der redegøres for begrebets historie og påpeges, at vi næppe kan undvære begrebet fremover. Det er folkets status, vi strides om i dag, når vi diskuterer identitet, værdier og danskhed
Læs mere
 • Bog

Folk

 • Bog

Monstre

Om årsagen til at så mange mennesker pirres og fascineres af diverse monstre i litteratur, film mm
Læs mere
 • Bog

Monstre

 • Bog

Tillid

Om hvordan det danske velfærdssamfund bygger på borgerens tillid til institutionerne og til hinanden
Læs mere
 • Bog

Tillid

 • Bog

Livshistorien

Vi har alle en livshistorie som vi bruger til at navigere med, men ikke alle historier er lige gode kompas hvis man sigter efter et vellykket liv
Læs mere
 • Bog

Livshistorien

 • Bog

Fjendskab

Om fjendskab, der på trods af dets grimhed og uværdighed, kan være en kilde til kreativitet, fællesskab og talentudvikling
Læs mere
 • Bog

Fjendskab

 • Bog

Kærlighed

 • Bog

Erindring

Af Dorthe Berntsen (2014)
 • Bog

Litteratur

Om litteraturen, litteraturbegrebet og dets historie fra Platons overvejelser om mundtlighed kontra skrift, over Gutenberg-revolutionen til vor tids digitale virkelighed
Læs mere
 • Bog

Litteratur

 • Bog

Romantik

Om romantik og den romantiske forestilling. Som litterært, kunstnerisk og filosofisk begreb - og som noget der har og har haft indflydelse på historiens gang
Læs mere
 • Bog

Romantik

 • Bog

Familien

Om hvordan alle nulevende mennesker er efterkommere af få tusinde individer, der forlod Afrika og tog nogle gener med fra neandertalere og andre, hvilket er grunden til at vi eksisterer i dag
Læs mere
 • Bog

Familien

 • Bog

Lykke

Hvad taler vi om, når vi taler om lykke? Forfatteren fortæller om den korte og lange lykke, følelsen af lykke når vi ser ind i øjnene på vores eneste ene og når virkeligheden overgår vores forventninger. Og at det ikke helt passer når man siger at lykken hverken er gods eller guld
Læs mere
 • Bog

Lykke

 • Bog

Terror

 • Bog

Loven

Hvordan Europa er delt op i en tysk og en engelsk retskultur, mellem elitært tankespind og god gammeldags common sense, og om juristerne og domstolenes brug og fortolkning af retsreglerne, illustreret med eksempler fra bl.a. strafferetten
Læs mere
 • Bog

Loven

 • Bog

Håb

Af Bertel Nygaard (2014)
Om håbet som begreb og om bl.a. hvad mennesket har håbet på gennem tiden: Lenin håbede på kommunismen, Martin Luther King på et USA fri for racisme, fangerne i nazisternes kz-lejre på at leve endnu en dag, og Jehovas Vidner håber stadig på dommedag
Læs mere
 • Bog

Håb

Af Bertel Nygaard (2014)
 • Bog

Tid

Af Ulrik Uggerhøj (2014)
Om hvad tid er, og hvordan den defineres i forhold til bevægelse, tyngdekraft og lysets hastighed
Læs mere
 • Bog

Tid

Af Ulrik Uggerhøj (2014)
 • Bog

Mennesket

Af Ole Høiris (2014)
Menneskets oprindelse er emnet, og det drejer sig især om kampen mellem kirkens (kristendommens) og naturvidenskabens to vidt forskellige fortællinger om starten på menneskeheden, dens udvikling og forgrening
Læs mere
 • Bog

Mennesket

Af Ole Høiris (2014)
 • Bog

Magi

Om magi, overtro og mystiske ritualer der også har en stærk appel til mennesker i vores højteknologiske og ellers så rationelle kultur
Læs mere
 • Bog

Magi

 • Bog

Frihed

Filosofiske betragtninger omkring ordet frihed med hovedvægt på den vestlige civilisations frihedsbegreb og de paradokser, det rejser
Læs mere
 • Bog

Frihed