Tilbud til 7. og 8. klasse

08.07.17
Undervisning i kildekritik og litteratursøgning i forbindelse med emneopgave

Indhold

Vi underviser i, hvordan eleverne skal søge litteratur og information om et givet emne. Søgningen fokuserer både på baser og hjemmesider. Vi underviser også i kildekritik, med fokus på online medier. Indeholder små øvelser med udgangspunkt i det konkrete projekt/emne. Hvis det ønskes, gives der tid til at begynde søgning på eget emne sidst i forløbet.

Fokus

Eleverne skal lære at søge, samt at være kritiske over for de informationer, de finder. De skal lære, hvordan de bruger de materialer og information, de finder. De skal lære at forberede sig på et større projekt, samt hvordan de forholder sig til fundne kilder. 

Inden besøget

Vi skal vide, hvilket (over)emne klassen arbejder med. 

Vigtigt: Hvis eleverne ikke er oprettet som låner ved Brøndby-Bibliotekerne, skal forældrene udfylde en indmeldelsesblanket, og den skal sammen med sygesikringsbevis medbringes på dagen, så vi kan oprette lånerkort. Indmeldelsesblanketten findes via følgende link: boerne_indmelding_formular.pdf

Generelt 

  • Målgruppe: 7. eller 8. klasse
  • Fagområde: dansk
  • Tidspunkt: hele året - når der er emneuge 
  • Varighed: 1½-2 timer
  • Forhold: Eleverne har mulighed for at få oprettet lånerkort
  • Andet: Eleverne skal medbringe egen pc eller tablet

Tilmelding

Hvis I er interesseret i et søgekursus for en 7. eller 8. klasse, så kontakt det ønskede bibliotek mindst 14 dage før I ønsker at besøge os: 

  • Brøndbyvester Bibliotek, Bibliotekar Merete Rübner Laursen, mail: merla@brondby.dk
  • Biblioteket i Brønden, Bibliotekar Bibliotekar Kasper Veng Gaunes, mail: kaveg@brondby.dk
  • Biblioteket i Kilden, Bibliotekar Stine Buch Larsen, mail: stbul@brondby.dk

Husk at oplyse ønskede dato, tid, antal elever samt om der er elever, der skal have lavet lånerkort på dagen.