Lektørudtalelse

Forfatter: Grethe Lorentzen

Kort om bogen

Hvad er værd at stå fast på til overvindelse af tidens nyttetænkning og nihilisme? Dette giver Svend Brinkmann 10 bud på. Til de mange læsere af hans Stå fast, og til samfundsinteresserede

Beskrivelse

Aktiviteter og fænomener har iboende værdi, uden at skulle være til nytte for noget andet, og det meningsfulde er ikke subjektivt, men har at gøre med vores fælles liv. SB giver her med 10 eksistentielt-filosofiske ståsteder hentet fra filosoffer fra oldtid til nutid, sine bud på hvad der giver livet mening, med overskrifterne: Det gode, Værdigheden, Løftet, Selvet, Sandheden, Ansvaret, Kærligheden, Tilgivelsen, Friheden, Døden. SB er velkendt af de fleste, og behøver ikke nærmere introduktion

Vurdering

SB vil vise os veje ud af meningstomheden og ind i fællesskabet, ved at stå fast på gamle dyder: At fx frihed ikke kun er at kunne gøre præcis som man lyster, men også frihed til at handle oplyst og forpligtende i de fællesskaber, der muliggør et frit individ. Han er velargumenterende, og lægger op til, at læseren tænker efter, hvad der har værdi og giver mening i vores fælles liv. Samfundskritikken er her mere implicit end i Stå fast

Andre bøger om samme emne

 Wellness syndromet og Præstationssamfundet har skarp samfundskritik, som er på linje med SB's. Det meningsfulde liv giver også bud på meningen over/udenfor individet