Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Historisk værk og guide for læsere som ønsker at kombinere interesse for historiske befæstningsanlæg med besøg på de forskellige åsteder

Beskrivelse

Københavns Befæstning er næst Dannevirke danmarkshistoriens største fæstningsarbejde. Befæstningen blev anlagt i 1800-tallets sidste del og var det centrale element i dansk forsvar op til og under 1. verdenskrig. Befæstningen består af sø- og landforter, Nordfronten, anlæg til oversvømmelse af store områder rundt om København og den 14 kilometer lange Vestvold. Indtil 1960'erne var der ikke offentlig adgang til mange af anlæggene, der langsomt groede til. Men nu er opmærksomheden blusset op på fæstningen og dens anlæg både rent historisk og som naturressource og grønt område. Denne bog er en spændende udførlig guide, som gennemgår fæstningsanlæggene et for et mht. bestykning og funktion i forhold til samtidsrammen. Indbydende illustreret med mange kort, skitser og sam- og nutidige fotos

Sammenligning

Af nyere værker er hovedværket om befæstningen og den historiske ramme Københavns befæstning : til fædrelandets forsvar. Supplerende læsning er: Første verdenskrig ved Tunestillingen : forsvarsvilje og hverdagsliv, om 1. verdenskrig og Vestvolden - fra fæstningsværk til idyl, som koncentrerer sig om Vestvolden

Samlet konklusion

Et velskrevet historisk værk der med et fint indbydende illustrationsmateriale kombinerer en guide til Københavns befæstning som naturressource og udflugtsmål med grundige brede kultur- og militærhistoriske baggrundsoplysninger