Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Hamre

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Der er sikkert adskillige grunde til at genudgive Ulf Larsen fra 1904 (oversat 1. gang 1910) netop i en periode, hvor der efterlyses »stærke mænd«; kaptajn Larsen hersker diktatorisk på skibet »Ghost«, der samler den litterære skønånd Humphrey van Weyden op fra et forlis og tvinger ham med på sælfangst i stedet for at sende ham hjem. H. v. W. (alias Jack London) bliver den humoristiske brik i overmennesket U. L.'s minidiktatur, men vinder sammen med en kvindelig litterat, der bliver samlet op efter et andet forlis, over superkaptajnen. Om man ved genudgivelsen har villet gøre det litteraturhistoriske kup at præsentere forfatterens gode og dårlige sider på eet bræt får stå hen. Trods den værste del af bogen er anskaffelse forsvarlig. Den ligger højt over dagens gængse triviallitteratur og er som underholdningsroman særdeles brugbar. I tidens amerikanske litteratur var den et seriøst ment forsøg på at konfrontere materialisme med humanisme - og for forfatteren selv et opgør, etforsøg på valg mellem overmennesketeori og socialisme. Jørn Riel har skrevet en stort set ædruelig introduktion til bog og forfatterskab. Karl V. Larsens illustrationer virker tørre og tamme i forhold til tekstens personkarakteristik

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 1975