Lektørudtalelse

Forfatter: Knud Weile

En kildesamling og introduktion til den første verdenskrig. Krigshistorien fortælles kort, og alle periodens og krigens personligheder og vigtigste hændelser omtales. Den første verdenskrig sættes konsekvent ind i en større historisk sammenhæng, hvor forfatteren lægger stor vægt på ikke bare at beskrive kamphandlingerne men også behandler de samfundsmæssige og økonomiske forhold hos de forskellige krigsdeltagere, og i skildringen af krigsårsager og spændinger i Europa, trækkes der spor helt til vore dages Centraleuropa og Balkan. Hvert afsnit efterfølges af et kildeudvalg, i flere tilfælde med dansk relevans, der uddyber oplysningerne i hovedteksten. Bogen afsluttes med forslag til arbejdsopgaver, en selektiv litteraturfortegnelse med danske værker og artikler om emnet samt en kildefortegnelse. Det er først og fremmest en bog til brug ved ungdoms- og voksenuddannelserne, men den kan også finde anvendelse som en første informationskilde for den interesserede læser til historien om den første verdenskrig