Undervisning

05.10.17
Find undervisning målrettet ordblinde

På borger.dk kan du få en oversigt over, hvilke muligheder du har som voksen ordblind, og hvor du skal henvende dig for at få hjælp.
Gå til www.borger.dk

Hos Vestegnens VUC  kan du få hjælp til at tilrettelægge din uddannelse efter 9. klasse så den passer til dit niveau.
Gå til Vestegnens VUCs hjemmeside: www.vestegnenhfvuc.dk/uddannelse/for-ordblinde/

Ordblindeinstituttet er en specialskole for ordblinde børn og kompetencecenter for undervisning af ordblinde børn og voksne. Skolen ligger i Ballerup, og underviser elever fra 3. - 10. klasse, med overvægt af elever på de ældre klassetrin.
Gå til Ordblindeinstituttets hjemmeside: https://oi.dk/

I Danmark findes der en række efterskoler, der er specialiserede i at undervise elever med læse- og skrivevanskeligheder. Det er som regel muligt at tage 8., 9. og 10. klasse på efterskolerne.
Gå til oversigten over ordblindeefterskoler: https://www.ordbl.dk/

 

Tilbage