Tilbud til 9. og 10. klasse

09.08.17
Genopfriskning af kildekritik samt digital dannelse og NemId

Indhold

Vi genopfrisker det eleverne lærte i 8. klasse om litteratursøgning og kildekritik. De bliver også introduceret til NemId og digitale fodspor.  

Fokus

Eleverne skal lære at søge, samt at være kritiske over for de informationer, de finder. De skal lære, hvordan de bruger de materialer og information, de finder. De skal lære at forberede sig på et større projekt, samt hvordan de forholder sig til fundne kilder. De skal lære at bruge NemId og eBoks. De skal lære om de digitale fodspor, man sætter, når man er online og hvordan man forholder sig til dette.

Inden besøget

Vi skal vide, hvilket (over)emne klassen arbejder med. 

Vigtigt: Hvis eleverne ikke er oprettet som låner ved Brøndby-Bibliotekerne,  skal forældrene udfylde en indmeldelsesblanket, og den skal sammen med sygesikringsbevis medbringes på dagen, så vi kan oprette lånerkort. Indmeldelsesblanketten findes via følgende link: boerne_indmelding_formular.pdf

Generelt 

  • Målgruppe: 9. klasse eller 10. klasse
  • Fagområde: dansk
  • Tidspunkt: hele året - når der er emneuge 
  • Varighed: 1-1½ time
  • Forhold: Eleverne har mulighed for at få oprettet lånerkort
  • Andet: Eleverne skal medbringe egen pc eller tablet
  • Hvis klassen ikke har haft søgekurset i 8. klasse, kan vi lave et kombineret undervisningsforløb, så både litteratursøgning og digital dannelse dækkes.

Tilmelding

Hvis I er interesseret i et kursus for en 9. klasse eller 10. klasse, så kontakt det ønskede bibliotek mindst 14 dage før I ønsker at besøge os: 

  • Brøndbyvester Bibliotek, Bibliotekar Merete Rübner Laursen, mail: merla@brondby.dk
  • Biblioteket i Brønden, Bibliotekar Bibliotekar Kasper Veng Gaunes, mail: kaveg@brondby.dk
  • Biblioteket i Kilden, Bibliotekar Stine Buch Larsen, mail: stbul@brondby.dk

Husk at oplyse ønskede dato, tid, antal elever samt om der er elever, der skal have lavet lånerkort på dagen.