Tilbud til 5. klasse

30.06.17
Biblioteksintroduktion - lær at søge i bibliotekets søgebase og at finde rundt i det fysiske rum

Indhold 

Vi giver en introduktion til Brøndby-Bibliotekerne og viser rundt på det aktuelle bibliotek. Derud over vil vi fortælle om de forskellige typer materialer vi har og de spændende tilbud, der er for børn på biblioteket.  Eleverne får en række opgaver, som skal løses ved at søge i biblioteksbasen, samt fremfinding på hylderne. 
Hvis I ønsker det, kan der også sættes tid af til, at vi hjælper eleverne med at finde gode læseoplevelser.

Fokus

Eleverne lærer at orienterer sig på biblioteket, og at finde rundt i vores base samt fysisk på biblioteket. At give eleverne indblik i de muligheder der findes på biblioteket og lære dem, at biblioteket både kan bruges til hygge og skolebrug.

Inden besøget

De elever, der ønsker at få lavet lånerkort, skal medbringe sygesikringsbevis samt udfyldt indmeldelsesblanket med forældreunderskrift. Find og print indmeldelsesblanketten på følgende link: boerne_indmelding_formular.pdf

Generelt 

  • Målgruppe: 5. klasse
  • Fagområde: dansk
  • Tidspunkt: september/oktober 
  • Varighed: 1-1½ time
  • Forhold: Eleverne har mulighed for at få oprettet lånerkort
  • Andet: I er velkomne til at spise madpakker på biblioteket efterfølgende

Tilmelding

Hvis I er interesseret i en biblioteksintroduktion for en 5. klasse, så kontakt det ønskede bibliotek mindst 14 dage før I ønsker at besøge os: 

  • Brøndbyvester Bibliotek, Bibliotekar Merete Rübner Laursen, mail: merla@brondby.dk
  • Biblioteket i Brønden, Bibliotekar Bibliotekar Kasper Veng Gaunes, mail: kaveg@brondby.dk
  • Biblioteket i Kilden, Bibliotekar Stine Buch Larsen, mail: stbul@brondby.dk

Husk at oplyse ønskede dato, tid, antal elever samt om I ønsker, at eleverne skal have lavet lånerkort på dagen.