Booktalk - Tilbud til 4., 5. og 6. klasse

06.04.20
Inspiration til lystlæsning

Indhold

Vi præsenterer nye, gode, spændende bøger og klassikere. Derud over demonstreres vores digitale tilbud eReolen Go. Hvis booktalken finder sted på biblioteket, hjælper vi afslutningsvist eleverne med at finde gode bøger til hjemlån.

Fokus

At give eleverne lyst til læsning, så de gennem øvelse får trænet deres læsefærdighed og hastighed. At give eleverne gode oplevelser med litteratur via inspiration til læsning. At give eleverne lyst til at læse flere af de gode bøger der kan lånes på biblioteket i fysisk og digital form.

Inden besøget

Hvis eleverne ikke allerede er oprettet som låner ved Brøndby-Bibliotekerne, skal forældrene udfylde en indmeldelsesblanket  og aflevere den til læreren. På dagen skal blanketten og sundhedskortet medbringes, så lånerkortet kan oprettes. Find og print indmeldelsesblanketten via følgende link: boerne_indmelding_formular.pdf

Generelt

  • Målgruppe: 4.. klasse, 5. klasse eller 6. klasse
  • Fagområde: dansk
  • Tidspunkt: hele skoleåret
  • Varighed: 1 time
  • Sted: På biblioteket eller på skolen (I bestemmer, hvor det passer jer bedst)
  • Forhold: Vi opretter lånerkort til de elever, der har underskrevet blanket og sygesikringsbevis med
  • Andet: I er velkomne til at spise madpakker på biblioteket efterfølgende

Tilmelding

Hvis I er interesseret i en booktalk for en 4. klasse, 5. klasse eller en 6. klasse, så kontakt det ønskede bibliotek mindst 14 dage før I ønsker at besøge os: 

  • Brøndbyvester Bibliotek, Bibliotekar Merete Rübner Laursen, mail: merla@brondby.dk
  • Biblioteket i Brønden, Bibliotekar Kasper Veng Gaunes, mail: kaveg@brondby.dk
  • Biblioteket i Kilden, Bibliotekar Stine Buch Larsen, mail: stbul@brondby.dk

Husk at oplyse ønskede dato, tid, antal elever samt om der er elever, der skal have lavet lånerkort på dagen.