ferie

Sæt dine reserveringer på pause

Af eeb
14.06.20
Når du holder ferie, kan du sætte dine reserveringer på pause. Du beholder din plads i reserveringskøen.

Vær opmærksom på, at du kan sætte dine reserveringer på pause, mens du holder ferie. Hvis det bliver din tur til at få en bog eller film, mens du er væk, så går materialet videre til næste låner på listen. Du beholder din plads i køen, men bliver sprunget over, indtil du er tilbage og kan hente dine materialer. 

Det er nemt at gøre:
 

  • Log ind på hjemmesiden med dit cpr.nr. eller lånerkortnummer og din pinkode
  • Tryk på "Min Konto"
  • Derefter på "Redigér Brugerprofil"
  • Indtast hvornår din ferie starter og slutter
  • Husk at trykke på "Gem"
  • Når den indtastede periode er slut, træder du ind i reserveringskøen igen

Bemærk:

  • Pausen gælder som udgangspunkt kun vores egne bøger. Dvs. bøger bestilt fra andre kommuner vil blive opfyldt, selv om du har sat reserveringerne på pause
  • Du kan ikke sætte dine reserveringer på pause via app'en
  • Pausen gælder kun fremadrettet – vær derfor opmærksom på afhentnings- eller afleveringsdatoen for materialer, der allerede er opfyldt eller udlånt til dig på tidspunktet for oprettelsen af pausen