Læsesporet

06.06.23
De danske folkebibliotekers samlede læseindsats for de 6-16 årige

Bibliotekernes Læsespor samler læseindsatser, som er udviklet af bibliotekerne landet over.

Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan findelæsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Læsesporet skal give bibliotekspersonale og fagprofessionelle i skolen (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) såvel som forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede læsetilbud for børn i skolealderen.

Bibliotekernes Læsespor er en videreudvikling af Bibliotekernes Sprogspor – som samler aktiviteter omkring sprogstimulering for de 0-6-årige

Læs mere og bliv inspireret på https://www.laesesporet.dk/