spørgsmål

Hjælp og rådgivning

04.10.17
Her kan du få hjælp, hvis du vil vide mere om det at være ordblind
 
 
Ordblindeforeningen har afdelinger i hele landet og rådgiver blandt andet om lovgivning og hjælpemidler.
Læs mere på: Ordblinde/ dysleksiforeningen i Danmark
 
 
HTO formidler viden om tilbud og støtte for unge og voksne med ordblindhed.
Bag hjemmesiden står Socialstyrelsen i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Digitaliseringsstyrelsen og 3F.
Læs mere på: hto.nu
 
 
Et liv som ordblind er en hjemmeside til dig, der er ordblind, og til dig, der vil vide noget om ordblindhed.
Læs mere på: https://etlivsomordblind.dk/