logo for faktalink

Faktalink

07.07.17
Over 650 artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner - målgruppe: mellemtrinnet og udskolingen

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Information om Faktalink:

  • Faktalink er artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner
  • Målgruppe: udskolingen - og i mindre grad mellemtrinnet
  • Faktalink light er korte og lettilgængelige artikler som især er målrettet elever på mellemtrinnet
  • Eleverne skal bo i Brøndby Kommune og være oprettet som låner på Brøndby-Bibliotekerne
  • Der er adgang til Faktalink via bibliotekets hjemmeside eller direkte på www.faktalink.dk

Læs mere om Faktalink på deres hjemmeside.