Fri adgang til 6 millioner danske avissider!

06.01.21
Det Kongelige Bibliotek har nu igen åbnet for online adgang hjemmefra til Mediestream

I samarbejde med rettighedshaverne åbnes igen for online adgang hjemmefra til 67 digitaliserede aviser udgivet i perioden 1921-2002. Det drejer sig om bl.a. Aktuelt, Land og Folk, Nationaltidende, Aalborg Amtstidende, Fyns Venstreblad og mange andre. I alt mere end seks millioner avissider.

Så det er nu, du har chancen for at bladre i aviserne. For aftalen gælder kun så længe at folkebibliotekerne er lukket ned, og Det Kongelige Bibliotek er forpligtet til at lukke for adgangen, når folkebibliotekerne igen får lov at åbne. 

Bemærk at der er tale om "de ejerløse aviser", hvilket vil sige aviser, der for længst er gået ind, og ikke længere eksisterer. Men selvom aviserne ikke udkommer længere, er indholdet i de udgivne aviser stadig dækket af ophavsret.
Desuden: Ikke alle skanninger er lige vellykkede. Det er maskinelt arbejde, og der vil være utydelige skanninger.

.