Infomedia

Avisernes online artikelarkiv

Infomedia giver dig adgang til millioner af komplette artikler fra landets vigtigste medier gennem de seneste 20 år. I Infomedia finder du artikler der har været bragt i alle de landsdækkende aviser og også artikler fra regionale og lokale nyhedsmedier.

Infomedia kan bruges fra computerne på biblioteket.

Du har mulighed for at søge og printe større artikler hjemmefra, adgang til disse artikler sker via bibliotek.dk. For at få vist artiklerne online skal du være registreret som bruger hos bibliotek.dk

 

Søg artikler via bibliotek.dk

 

Søg artikler direkte i Infomedia hvis du sidder på biblioteket

Infomedia