Ordnet.dk

Adgang
Fri adgang
Bliv klogere på det danske sprog fra 1700 til nu

ordnet.dk er et dansk internetprojekt oprettet 2005, som indeholder forskellige hjemmesider der omhandler det danske sprog. Ordnet.dk blev oprettet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet.

På ordnet.dk finder du følgende søgemuligheder:

  • Den danske ordbog: Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag og opdateres løbende. 
  • Ordbog over det danske sprog: En historisk ordbog der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. Ordbogen indeholder 225.000 opslagsord.
  • KorpusDK : Giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord.