Kilderne

Adgang
Fri adgang
Kom helt tæt på 800 års danmarkshistorie med Kilderne, Rigsarkivets online platform for digitale undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Her er samlet en lang række gratis forløb, øvelser og værktøjer, som alle har Rigsarkivets store samling af historiske kilder som omdrejningspunkt.

En autentisk oplevelse

Målet med Kilderne er at vække elevernes nysgerrighed gennem gode historier, detektivarbejde og direkte adgang til uredigerede arkivalier. Rigsarkivets samling dokumenterer Danmarks historie sort på hvidt, og når eleverne selv dykker ned i arkivalierne får de et enestående indblik i såvel store, historiske begivenheder som helt almindelige menneskers liv og vilkår i forskellige perioder.

Kildekritisk i praksis

I alle forløbene arbejder eleverne med de originale kilder, som optræder i både en digitaliseret version og i en transskriberet version, som er let at læse. I øvelserne og værktøjspakkerne er der fokus på kildekritik, og eleverne øver sig i at stille kritiske spørgsmål til kilderne, analysere dem og vurdere deres værdi. Alt materialet tager højde for grundskolen og ungdomsuddannelsernes faglige mål og læreplaner, og mange af forløbene ledsages af detaljerede lærevejledninger.