Det Kongelige Biblioteks digitale samlinger

Adgang
Fri adgang
Partiprogrammer, varehuskataloger, fotografier, folkeminder og andre småtryk

Det er blot et udsnit af hvad Det Kongelige Bibliotek byder på i deres digitale samling, der er frit tilgængeligt for alle.

Her kan du finde alt lige fra breve fra kendte historiske personer til partiprogrammer og meget mere. Samlingen er både interessant for dig, der skal skrive opgave i historie eller samfundsfag, og for dig der er interesseret i at dykke ned i originale kilder fra Danmarks historie.