Danmarks Breve

Adgang
Fri adgang
Kig nogle af de største danske personligheder som H.C. Andersen og Chr. 4. over skulderen, når de skriver til deres elskede eller den, som skylder dem penge.

I Danmarks Breve kan du søge og læse i digitaliseringer af historiske breve fra Det Kgl. Bibliotek. I øjeblikket er der digitaliseret næsten 13.000 breve, og der bliver løbende frigivet flere efterhånden som ophavsretten på brevudgivelserne udløber.

Digitaliseringerne gør det muligt at søge på tværs af brevudgivelser; du kan f.eks. finde breve fra samme afsender, selvom brevene ikke er blevet trykt i samme udgivelse. Det er også muligt at lave fuldtekstsøgning for at undersøge om en afsender benytter bestemte ord eller fraser.

Se en oversigt over hvilke brevudgivelser, der p.t. er tilgængelige i Danmarks Breve.